Organizacja kobiet przenoszących Moc. Ich siedziba mieści się w Białej Wieży w mieście Tar Valon. ⇒ Aes Sedai