Wybudowane przez Ogirów miasto w królestwie Aridhol, jednym z Dziesięciu Narodów.